Milleubewust

Milieubewustzijn

Milieubewustzijn is de mate waarin mensen zich bewust zijn van het milieu. Milieubewustzijn zegt niets over de mate waarin iemand milieubewust gedrag vertoont. Het zegt alleen iets over de hoeveelheid aandacht die iemand heeft voor het milieu. Er wordt verondersteld dat iemand met een hoog milieubewustzijn ook meer milieubewust gedrag vertoont. In Nederland is het milieubewustzijn erg hoog ten opzichte van de ons omringende landen.

Mileubewust Motorrijden

Ook de motorrijder kan bewust omgaan met het milieu. Door juist de motor als transportmiddel te verkiezen boven bv de auto. Ook kan de motorrijder er bewust voor kiezen om alleen hernieuwbare energie bronnen te gebruiken, zoals zon of windenergie. Op deze manier kan er bewust  minder milieu belastend toch gereden worden op de elektrische motorfiets.

Ontvang gratis en vrijblijvend een bod