Mode 1 en 2 - Stopcontact

Laden aan een stopcontact

Elke elektrische motor kun je in principe thuis laden. Het laden gaat via een normaal stopcontact, ook wel Schuko genoemd. Dit is beperkt tot 13 ampere. Veel wegmotoren hebben de lader ingebouwd. De elektrische motoren die off-road gebruikt worden hebben vaak een externe lader om gewicht te besparen.

De Laadtijd

Omdat een standaard stopcontact beperkt is tot 13 ampere kan er maximaal met ca 3 kW geladen worden. In de praktijk zijn veel stopcontacten afgezekerd op 10 ampere. Afhankelijk van de (ingebouwde) lader is de laadtijd te berekenen door de capaciteit van het accupakket te delen door het vermogen van de lader.

Mode 1

Een Zero S, SR, DS, of DSR heeft standaard een ingebouwde lader van 1.3 kW. Het accupakket is nominaal 6,3 kWh of 12,6 kWh afhankelijk van de uitvoering. De laadtijd aan een standaard stopcontact bedraagt dan tussen de 5,2 uur of 9,8 uur. Er is geen communicatie tussen de motor en het stopcontact. Dit word omschreven als mode 1 laden. Er is geen communicatie tussen stroombron (stopcontact) en motorfiets. Ook als de motor vol is blijft er spanning op de kabel staan.

Mode 2

De motoren die voorzien zijn van de standaard aansluitingen om een elektrisch voertuig op te laden hebben een thuislaadkabel. Met de thuislaadkabel kan aan elk normaal stopcontact maximaal met 13 Ampere geladen worden. De laadkabel is dan voorzien van een "in-cable" box. Deze controleert de verbinding tussen laadkabel en motorfiets en zal bij een onvoldoende aarding of andere problemen de stroom afsluiten. Zodra een motorfiets aangeeft dat deze vol is, zal ook de laadkabel geen stroom meer vragen van het stopcontact.

Belangrijk om te weten!

Een stopcontact wordt beveiligd door de meterkast. Langdurig veel vermogen uit een stopcontact gebruiken kan ervoor zorgen dat een stopcontact erg warm kan worden. Laad bij twijfel altijd het te gebruiken stopcontact controleren door een professionele installateur.