Fiscale voordelen (België)

Belastingvoordelen in België op een elektrische motorfiets

De overheid staat ook welwillend tegenover elektrische voertuigen. De Vlaamse overheid past bijvoorbeeld vanaf 2019 een nultarief toe bij het inschrijven van zo’n motor of scooter (dus geen BIV, belasting op de in verkeerstelling). In het Brussels Gewest en Wallonië is er zo’n regeling vooralsnog niet. In Vlaanderen is er bovendien sinds 15 april 2018 een Zero Emission-bonus van 25% op de aankoopprijs (met een maximum van € 750 voor bromfietsen klasse B en € 1.500 voor motorfietsen).

Voor een motorfiets en een driewieler bedraagt de belastingvermindering:

  • 15% van de aankoopwaarde van het elektrisch voertuig
  • maximum 3.070 euro voor aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018)

 

Subsidies en voordelen in 2020

 Belangrijk om weten is dat de federale overheid een korting geeft bij aankoop van een elektrische motorfiets. Die korting komt er in de vorm van een rechtstreekse belastingvermindering. Tot 31 december 2019 was er ook nog een tussenkomst van de Vlaamse overheid bij aankoop van een elektrische motor. Dit in de vorm van een premie die rechtstreeks van de aankoopfactuur afgetrokken werd. Wie nog een elektrische motor bestelt voor 2020 (factuurdatum) kan nog tot oktober van volgend jaar op de premie van maximaal 1500 euro rekenen (max. 25% van de cataloguswaarde). Die premie is door de nieuwe Vlaamse regering afgeschaft. Vanaf 2020 komt enkel de federale overheid komt nog tussen. Daarmee staat Vlaanderen dan op hetzelfde niveau van het Brussels en Waals gewest. Daar was immers al geen gewestelijke tussenkomst.

Opvallend: Er is sinds het aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) geen belastingvermindering meer voor de aankoop van een elektrische personenwagen, wagen voor dubbel gebruik of minibus, noch voor de installatie van een laadpaal.De belastingvermindering blijft van toepassing voor motorfietsen, driewielers en vierwielers

Hoeveel korting?

Voor een motorfiets en een driewieler bedraagt de belastingvermindering:

- 15% van de aankoopwaarde van het elektrisch voertuig
- maximum 3.140 euro voor aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019)

Voorbeeld?: U koopt in 2020 een Electric Motion Etrek voor een bedrag van 8.2999 euro. Dat betekent een belastingsvermindering van 1.244,85 euro in 2021. De Electric Motion Etrek kost u 7.054,15 euro.

Voorbeeld2: U koopt in 2020 een Energica EsseEsse9 (basis) voor een bedrag van 19.990 euro. Dat betekent een belastingsvermindering van 2.998,50 euro in 2021. De Energica EsseEsse kost u 16.991,50 euro

Laatste voorbeeld: U koopt een Energica Eva Ribelle van 27.990 euro. U krijgt de maximum toegelaten belastingsvermindering van 3.140 euro in 2021 (omdat 15% procent van de aankoopsom 4.198,50 euro bedraagt en dat hoger ligt dan de maximum toegekende premie). De Energica Eva Ribelle kost u 24.850 euro.

U berekent het bedrag van de belastingvermindering en vult het in uw belastingaangifte, in vak X, P, naast de code 1325 (motorfiets)
Laatste verplichting: u moet de aankoopfactuur van het voertuig én het betalingsbewijs voor het factuurbedrag kunnen voorleggen.

Voorwaarden voor belastingsvermindering

Het elektrisch voertuig moet 'in nieuwe staat' zijn: het wordt dus bij de DIV (Directie voor Inschrijving van de Voertuigen) ingeschreven en dat gebeurde nog niet eerder (in België of in het buitenland) dan de datum die voorkomt op de factuur.

Ook goed om weten: de vermindering kan worden verleend voor zover u geheel of gedeeltelijk eigenaar bent van het verworven voertuig. Het feit dat het voertuig niet is ingeschreven op uw naam of dat het gebruikt wordt door andere personen dan uzelf, heeft geen invloed op de toekenning van de belastingvermindering.
Voor dit fiscaal voordeel mogen de betrokken uitgaven worden betaald door een andere persoon dan uzelf.
Het elektrisch voertuig mag dus bijvoorbeeld ook door uw echtgenoot worden betaald zelfs wanneer jullie als alleenstaanden worden belast.

Het moet gaan om een motorfiets, een driewieler of een vierwieler:
- die uitsluitend wordt aangedreven door een elektrische motor (hybride voertuigen zijn dus uitgesloten)
- die ten minste twee personen kan vervoeren
- waarvoor een geldig Belgisch (categorie A of B), een Europees of een ander

Maar...wat is een motorfiets?
Wettelijk gezien, en naar analogie met voertuigen die uitgerust zijn met een verbrandingsmotor, geldt de volgende definitie: "Een motorfiets is een tweewielig voertuig met of zonder zijspan uitgerust met een motor en/of haalt een maximale snelheid van meer dan 45 km per uur."
De belastingvermindering geldt niet voor elektrische fietsen en bromfietsen.

Bron: Motornieuws.be